Plynové pištole - plynovky

O kategóriách zbraní pojednáva druhá časť zákona č.190/2003 a to hneď § 3 - Rozdelenie zbraní a streliva. Podľa tohto paragrafu sa zbrane delia na štyri kategórie - A až D. Zákon preto vymedzuje pojmy, podľa ktorých určuje zaradenie zbrane do určitej kategórie. Tieto pojmy sú v prvej časti zákona pod § 2. Povolené zbrane patriace do kategórie D definuje zákon v § 7.

(2) Držiteľ zbrane kategórie D je pri manipulácii s touto zbraňou povinný mať pri sebe doklad totožnosti 12) a nesmie ju viditeľne nosiť alebo prepravovať; na držiteľa zbrane kategórie D sa primerane vzťahujú ustanovenia § 28 ods.1 písm. a), i), j ) a n).

Súčasťou kategórií zbraní D sú aj plynové pištole.

Plynovka nazývaná aj poplašná pištoľ alebo štartovacia pištoľ je zbraň predajná od 18 rokov na občiansky preukaz, plynové pištole a celkovo plynové zbrane sa najčastejšie používajú na osobnú obranu za použitia slzotvorného streliva a na odpaľovanie svetlíc s použitím štartovacieho streliva a nadstavca.

Plynová pištoľ nepodlieha žiadnemu nahlasovaniu na polícií, je však potrebné mať na pamäti povinnosti a zákazy, ktoré plynú z vlastníctva plynoviek:

  • nesmú sa nosiť na verejnosti na viditeľnom mieste
  • vlastník plynovej pištole nesmie byť počas manipulácie so zbraňou pod vplyvom alkoholu alebo drog
  • samozrejme sa nesmie strieľať na verejných miestach
  • jej použitie na sebaobranu proti inému človeku je dovolené len v prípade krajnej núdze

pre viac info. odporúčame dôkladné preštudovanie zákona o zbraniach a strelive

 

Zobraziť:

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info